АНКЕТНА КАРТА за отразяване на удовлетвореността на завършили студенти - възпитаници на УниБИТ
Уважаеми колеги,
Попълването от Вас на тази анкета ще допринесе за развитието на УниБИТ и в частност на специалностите, програмите за обучение и преподавателския състав.

Настоящата анкета е в изпълнение на изискването на НАОА за информираност на УниБИТ за професионалната реализация на завършилите студенти.

Въпросите са с избираем отговор, но има и такива, които дават възможност да изразите лично мнение. Съответно Ви молим да бъдете максимално откровени, за да се получи едно ползотворно изследване и благодарим предварително за съдействието Ви.

Анкетата е анонимна.

Преди да посочите Вашата оценка по всяко твърденията, моля да попълните следните данни:
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Завършена специалност/програма: *
Година на завършване: *
Работите ли в момента? *
Работите ли по специалността/програмата, която завършихте? *
Сфера на дейност на фирмата: *
На каква позиция? *
В тази анкета са предложени различни твърдения, свързани с обучението в УниБИТ и резултатите от него. Моля да отбележите това твърдение, което най-точно отразява Вашето съгласие или несъгласие.
Придобитите в УниБИТ знания по специалността ми помагат да изпълнявам успешно възложените ми задачи в работата. *
Получената практическа подготовка и придобитите в УниБИТ умения ми помагат да изпълнявам успешно възложените ми задачи в работата. *
Обучението по специалността допринесе за успешното ми намиране на работа и професионално развитие. *
Обучението, което УниБИТ предоставя, има връзка с практическите изисквания и потребности на реалната работна среда *
Темата на дипломната работа/магистърската теза има ли отношение към работодателя? *
Какво липсваше в обучението Ви в специалността, което според Вас би допринесло за по успешната Ви професионална реализация? *
Какви са Вашите препоръки към застъпените в учебния план дисциплини? *
Излишни дисциплини: *
Да се добавят дисциплините: *
Моля, напишете в свободен текст впечатленията си от знанията и уменията, получени от обучението в УниБИТ: *
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕТО!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of УНИБИТ. Report Abuse