Wspólnota parafii pw. świętego Jacka w Legnicy

Przynagleni wezwaniem papieża Franciszka do Nowej Ewangelizacji
oraz wsłuchiwania się w głos Ludu Bożego,
który w zdecydowanej większości stanowią osoby świeckie, powstała w naszym duszpasterstwie inicjatywa skierowania pytań do Parafian.
Niech ta forma ankietowa ułatwi sformułowanie odpowiedzi na zadane poniżej pytania.
Według naszego zamysłu jest także okazją dania głosu Parafian, którzy z różnych powodów jeszcze nie wypowiedzieli swojego zdania nt. życia Kościoła, funkcjonowania parafii oraz swojego miejsca w tej wspólnocie ludzi wierzących. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili
na wypełnienie tej ankiety, aby pomóc duszpasterzom odczytać potrzeby Parafian oraz wskazać kierunek pracy duszpasterskiej w celu współtworzenia żywego Kościoła.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question