Soal Selidik iPERKESO
Soal Selidik ini bertujuan mendapatkan maklum balas mengenai tahap kepuasan majikan dalam menggunakan Portal iPERKESO bagi membuat bayaran caruman PERKESO.
1. Adakah anda telah mendaftar kepada iPERKESO?
2. Adakah anda TELAH menggunakan Portal Bayaran Caruman secara Online (iPERKESO) untuk membayar caruman PERKESO?
3. Sila nyatakan mod/kaedah pembayaran caruman PERKESO anda gunakan?
4. Adakah anda merasakan iPERKESO akan/telah memudahkan anda untuk membayar caruman?
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
5. Sekiranya anda adalah pengguna iPERKESO, adakah anda berpuashati dengan Portal yang telah dibangunkan?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms