V üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad 2016/2017

Registreerimine V üleriigilisele ühiskonnaõpetuse olümpiaadile 2016/2017 on lõppenud.

Olümpiaadi info: http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/uhiskonnaopetus