Para-buch! Książka w ruch!
Jeśli chcesz, by Twoja biblioteka wzięła udział w nowatorskim przedsięwzięciu łączącym w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania, zgłoś się do projektu "Para-buch! Książka w ruch!". Dzięki projektowi dzieci zyskają przydatne umiejętności, inspiracje i impuls do rozwoju zainteresowań w cenionych w dzisiejszym świecie dziedzinach. Biblioteki, z kolei, zaprezentują się otoczeniu jako instytucje nowoczesne, wdrażające nowatorskie formy działań i wrażliwe na wyzwania współczesnego świata.

Do edycji pilotażowej projektu serdecznie zapraszamy biblioteki publiczne z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego (z gmin miejskich, wiejskich, wiejsko-miejskich niezależnie od liczby mieszkańców).

Celem projektu jest:
* promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat);
* kształtowanie umiejętności językowych młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat);
* rozwój zainteresowań młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat) nauką i światem, który je otacza;
* promocja wolontariatu w bibliotekach;
* zebranie doświadczeń i pomysłów na działania bibliotek popularyzujące naukę wśród młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat), połączone z głośnym czytaniem.

Aby się zgłosić do projektu, należy do 19 kwietnia 2019 roku wypełnić i wysłać zgłoszenie za pomocą niniejszego formularza. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” Para-buch! Książka w ruch!”, finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung (umowa o współpracy zawarta pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation). Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Deutsche Telekom Stiftung. Projekt wspierają wojewódzkie biblioteki publiczne w: Lublinie, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Olsztynie.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Pełna nazwa biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) *
Adres siedziby biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji): ulica, numer budynku *
Adres siedziby biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji): kod pocztowy, miejscowość *
Nazwa gminy, w której ma siedzibę biblioteka (lub instytucja nadrzędna - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) *
Województwo, w którym ma swoją siedzibę biblioteka (lub instytucja nadrzędna - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) - prosimy wybrać z listy *
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Adres e-mail osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Czy biblioteka współpracuje lub współpracowała (w okresie ostatnich 3 lat) z wolontariuszami? *
Jeśli tak, proszę opisać, na czym polegała ta współpraca? (Prosimy o zwięzły opis – w formularzu obowiązuje ograniczenie do 1500 znaków ze spacjami.) *
Czy biblioteka prowadzi / prowadziła (w okresie ostatnich 3 lat) jakiekolwiek działania edukacyjne lub animacyjne skierowane do młodszych dzieci (3-10 lat)? *
Jeśli tak, proszę opisać na czym polegały te działania? (Prosimy o zwięzły opis – w formularzu obowiązuje ograniczenie do 1500 znaków ze spacjami.) *
Czy biblioteka prowadzi / prowadziła (w okresie ostatnich 3 lat) jakiekolwiek działania popularyzujące naukę i/lub promujące literaturę popularnonaukową wśród dzieci i/lub młodzieży? *
Jeśli tak, proszę opisać, na czym polegały te działania. (Prosimy o zwięzły opis – w formularzu obowiązuje ograniczenie do 1500 znaków ze spacjami.) *
Deklaracja nawiązania współpracy z wolontariuszem. *
Zgoda na przesyłanie informacji związanych z rekrutacją do projektu "Para-buch! Książka w ruch!". *
Akceptacja regulaminu naboru do projektu. *
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, osoba wypełniająca niniejszy formularz w imieniu biblioteki, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie (00-359), przy ul. Kopernika 17. Dane przetwarzane będą w celach związanych z naborem do projektu. "Para-buch! Książka w ruch!". Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w naborze do projektu. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of FRSI. Report Abuse