BRIEF KREATYWNY
produkcja / kreacja / strategia / media
Email address *
Prosimy o podanie nazwy firmy/marki, której dotyczy projekt oraz dane firmowe niezbędne do umowy. *
Your answer
Facebook
Your answer
Instagram
Your answer
YouTube
Your answer
Inne
Your answer
Dokładny opis projektu. Czy obejmuje on stworzenie nowej strategii, treści wizualnych, kreacji w mediach czy wyłącznie obsługę obecnej marki?
Your answer
Data uzupełnienia briefu: *
MM
/
DD
/
YYYY
Końcowy termin projektu:
MM
/
DD
/
YYYY
Termin realizacji pierwszych pozycji:
MM
/
DD
/
YYYY
CELE PROJEKTU:
(jakie działania i w jaki sposób mają wpłynąć na nowo powstałą markę lub co ma na celu odświeżenie dotychczasowej marki?)
Nowa marka: Jaki jest główny cel działalności Państwa firmy? Prosimy o przedstawienie wad oraz zalet oferowanego produktu/usługi? Jakie są Państwa cele biznesowe? Co skłoniło Państwa do stworzenia danej marki (np. brak podobnego produktu/usługi na rynku, chęć różnicowania asortymentu produkcji lub usługi w przedsiębiorstwie, zmiana pozycjonowania nowej marki wobec marki-matki, potrzeba zastąpienia starej marki nową itp.)?
Your answer
Marka istniejąca na rynku: Jaki jest cel biznesowy projektu - tzn. co skłoniło Państwa do dalszego rozwoju marki? Tutaj możemy wymienić np. zmiany w pozycjonowaniu marki, podniesienie prestiżu, zły wizerunek starej marki, zmiana asortymentu lub zasięgu działań firmy, odświeżenie i uporządkowanie identyfikacji wizualnej itp.
Your answer
GRUPA DOCELOWA:
(do kogo kierowany jest komunikat: zarobki, wykształcenie, zamieszkanie, styl życia, zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu itp.)
Główna grupa docelowa: charakterystyka grupy, która jest głównym odbiorcą Państwa marki.Szersza grupa docelowa: kim są osoby, które nie zaliczają się do głównej grupy odbiorców, jednak stanowią zaplecze biznesowe firmy i nie mogą oni zostać pominięci w kreacji.
Your answer
POZYCJONOWANIE:
(w jaki sposób mamy być postrzegani przez grupę docelową?)
Jakie wartości firmy oraz komunikaty ma ilustrować identyfikacja wizualna? Mogą być opisane za pomocą trzech przymiotników, np.:profesjonalizm, doświadczenie, tradycjanowoczesność, kreatywność, profesjonalizmodwaga, zabawa, rozrywka
Your answer
ZAŁOŻENIA KREATYWNE:
(charakter i temperament marki treści wizualnej)
Jeśli ten punkt pokrywa się z poprzednim – prosimy go nie wypełniać; w większości przypadków będzie on identyczny jak „pozycjonowanie”.Jednak zdarzają się przypadki, że treść wizualna ma mieć nieco inny charakter niż firma, np.:gdy zakładane jest np. stosowanie surowego (lub przeciwnie – zbyt swobodnego) wizerunku firmy przez odświeżony content.
Your answer
TECHNIKA:
(czy są narzucone jakieś kryteria graficzne realizacji treści wizualnej, czy mamy tutaj wolną rękę?)
Czy mamy wytyczne graficzne odnośnie marki? (może ich nie być, wówczas prosimy o informację, że zostawiają nam Państwo tutaj dowolność). Tzn. czy np.:- realizacje foto/video powinny mieć określoną kolorystykę- wyłącznie typograficzne (sam napis, bez sygnetu)- wskazane jest wykorzystanie w foto/video jakiegoś gradientu imitującego efekt 3D
Your answer
Czy mamy wytyczne graficzne odnośnie identyfikacji wizualnej? (może ich nie być, wówczas prosimy o informację, że zostawiają nam Państwo tutaj dowolność). Tzn. czy np.:- nowa identyfikacja powinna nawiązywać do obecnej na poziomie zastosowanej kolorystyki- powinna zachowywać jakiś, określony detal graficzny (lub key visual) nawiązujący do idei marki- z dowolnych powodów, nie może wykorzystywać wskazanych elementów graficznych – np. marka zdecydowanie chce odejść od wcześniejszego wizerunku, dlatego musimy całkowicie pominąć element …..x..… przy tworzeniu nowej identyfikacji
Your answer
SPÓJNOŚĆ:
(czy ze względów biznesowych musimy brać pod uwagę już istniejące elementy identyfikacji wizualnej innych marek?)
Czy marka/identyfikacja wizualna ma być spójne z jakimiś, istniejącymi elementami graficznymi?- Przykład 1: content wizualny musi nawiązywać do spójnej linii graficznej innych podmiotów wchodzących w skład grupy- Przykład 2: identyfikacja musi nawiązywać/zawierać element graficzny, który od zawsze jest utożsamiany z marką lub z grupą marek (przykład: ING = Lew)- Przykład 3: wprowadzony produkt jest nową oferta wchodzącą w zestaw szerszej linii zbliżonych produktów, jego opakowania/identyfikacja muszą więc powielać element …..x…. charakterystyczny dla całej linii produktów
Your answer
KOMUNIKACJA W MEDIACH:
(w jaki sposób marka chce komunikować się ze swoimi odbiorcami?)
Określenie charakteru marki - jak chce być postrzegana w mediach?
Your answer
Rodzaj komunikacji - formalny, nieformalny.
Your answer
Czy marka chce używać określonych zwrotów lub słów?
Your answer
Słowa/zwroty, których marka nie chce wykorzystywać w komunikacji.
Your answer
Czy marka stosuje wyłącznie zwroty polskojęzyczne?
Your answer
UWAGI:
Miejsce na dowolne, inne sugestie, np. przykład wskazanie dobrych, już istniejących marek, których styl lub realizacja mogą być dla nas wskazówką. Mogą Państwo także zasugerować, w jakich kanałach medialnych marka ma się promować np. czasopisma, media społecznościowe itd.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy