แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
คำชี้แจงแบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลโครงการเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลจากการประเมินจะนำมาใช้ในการพัฒนาการเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้การประเมินแบบสอบถามนี้ไม่มีผลการต่อเรียนการสอนของท่านจึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยเลือกความพึงพอใจที่สุดและเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้แบบประเมินความพึงพอใจมี 3 ตอน ดังนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms