Форма на интерес към „Международна награда на херцога на Единбург – България“

В случай че Вашето училище проявява интерес, то би могло да бъде лицензирано като Независим оператор на Наградата и да я прилага в рамките на училището. По този начин Вие сами управлявате и координирате Програмата на Наградата и адресирате различни индивидуални и групови нужди на Вашите ученици.
Независимия оператор на Наградата заплаща лицензионна такса в размер на 900 лв. , а всеки участник 25 лв. на ниво. Таксата покрива:
- използването на методологията на Наградата
- серифициращо обучение за Лидерите и Супервайзори
- подкрепа и помощ от страна на Фондацията в управлението на Програмата
- ползване на онлайн системите на Наградата
- рекламни материали
Ако проявявате интерес и искате да получите повече информация за Наградата, моля попълнете следния въпросник. Ние ще се свържем с Вас, за да задвижим процеса по сертифициране!

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question