INSCRIPCIÓ TERRITORI DE VALOR 2020
Aquesta incripció va adreçada a empreses i/o entitats(allotjaments, restaurants, equipaments, ajuntaments...) que es dirigeixen a un públic familiar i volen disposar de recursos per fidelitzar-lo. El Consorci GAL Noguera Segrià Nord pretén dotar de material a les empreses turístiques del territori per tal de millorar la seva competitivitat i així aportar-los valor a través d'un tret diferenciador i identificatiu com son materials per tal de poder fidelitzar públic familiar. A més a més de visibilitzar les empreses que operen en el nostre territori a través d'un apartat de participants en la pàgina web del projecte.

L' emplenament d'aquest formulari implica l'acceptació del següents compromisos:

1. Fer un ús responsable dels materials rebuts i facilitar l’ús dels materials als clients.
2. Contribuir a posar el valor el territori.
3. Fer difusió dels materials i/o de la implementació d’aquets a través de la pàgina web de l’empresa o xarxes socials amb el hashtag #femTerritorideValor.
4. Col·locar la placa identificativa o vinil en un lloc visible de l’establiment i/o allotjament.
5. Mantenir informat el Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord sobre la implementació del projecte, opinions, suggeriments... així com respondre a enquestes d'avaluació.
6. Aparèixer a la pàgina web del projecte www.territoridevalor.cat com a empresa/ entitat adscrita al projecte amb les dades que considereu oportunes com:
Nom de l’empresa/ entitat
Tipus d'empresa
Població
Contacte
Pàgina web
Xarxes socials:
Altres dades d’interès
7. Autoritzar al Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada.

Protecció de dades
Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord i tot el seu personal tractem les dades de caràcter personal segons s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

La persona que completa el formulari autoritza al Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i la LOPDGDD s'informa de les següents dades:

Responsable del tractament de les seves dades personals: Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord, NIF: P2500093F, domicili C/ d'Àngel Guimerà, 28 leader@noguerasegrianord.cat
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de dades, dpd@@noguerasegrianord.cat

Finalitat del tractament: Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord tractaran les dades personals per fer difusió de jornades, informació de les activitats, novetats, informació sobre els ajuts Leader i dels projectes de cooperació i estratègics en els quals participi el Grup d’Acció Local.

Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

Destinataris: Les seves dades seran tractades pel Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord, per col·laboradors i prestadors de serveis.

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit, a l'adreça de correu: dpd@noguerasegrianord.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

IMATGES: CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD informa que dins del marc del projecte Territori de Valor en el que s’inscriu es poden captar imatges i que poden ser publicades per a fer-ne difusió. Inscrivint-se autoritza a CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD la publicació de les seves imatges, captades dins el marc de les activitats organitzades sobre el projecte Territori de Valor.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment al CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part del CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats organitzades pel CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD i podran ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, etc. CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

Enviament dinformació *
Dades d'inscripció: NOM *
Dades d'inscripció: DNI *
Dades d'inscripció: EMPRESA A LA QUAL REPRESENTA *
Dades d'inscripció: NIF DE L'EMPRESA *
Dades d'inscripció: TELÈFON *
Dades d'inscripció: CORREU ELECTRÒNIC *
Dades per inserir a la web (escollides per l'empresa) www.terrioridevalor.cat, un exemple de dades que es poden publicar són NOM DE L'EMPRESA- POBLACIÓ- CONTACTE- PÀGINA WEB- XARXES SOCIALS- ALTRES DADES D'INTERÈS Escriu aquí les dades a publicar. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy