INSCRIPCIÓ TERRITORI DE VALOR
Aquesta incripció va adreçada a empreses i/o entitats(allotjaments, restaurants, equipaments, ajuntaments...) que es dirigeixen a un públic familiar i volen disposar de recursos per fidelitzar-lo. El Consorci GAL Noguera Segrià Nord pretén dotar de material a les empreses turístiques del territori per tal de millorar la seva competitivitat i així aportar-los valor a través d'un tret diferenciador i identificatiu com son materials per tal de poder fidelitzar públic familiar. A més a més de visibilitzar les empreses que operen en el nostre territori a través d'un apartat de participants en la pàgina web del projecte.

L' emplenament d'aquest formulari  implica l'acceptació del següents compromisos:
 
1. Fer un ús responsable dels materials rebuts i facilitar l’ús dels materials als clients.
2. Contribuir a posar el valor el territori.
3. Fer difusió dels materials i/o de la implementació d’aquets a través de la pàgina web de l’empresa o xarxes socials amb el hashtag #femTerritorideValor.
4. Col·locar la placa identificativa  o vinil en un lloc visible de l’establiment i/o allotjament.
5. Mantenir informat el Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord sobre la implementació del projecte, opinions, suggeriments... així com respondre a enquestes d'avaluació.
6. Aparèixer a la pàgina web del projecte www.territoridevalor.cat com a empresa/ entitat adscrita al projecte amb les dades que considereu oportunes com:
Nom de l’empresa/ entitat
Tipus d'empresa
Població
Contacte
Pàgina web
Xarxes socials:
Altres dades d’interès
7. Autoritzar al Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada.

Protecció de dades
Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord i tot el seu personal tractem les dades de caràcter personal segons s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

La persona que completa el formulari autoritza al Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i la LOPDGDD s'informa de les següents dades:

Responsable del tractament de les seves dades personals: Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord, NIF: P2500093F, domicili C/ d'Àngel Guimerà, 28 leader@noguerasegrianord.cat
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de dades, dpd@@noguerasegrianord.cat

Finalitat del tractament: Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord tractaran les dades personals per fer difusió de jornades, informació de les activitats, novetats, informació sobre els ajuts Leader i dels projectes de cooperació i estratègics en els quals participi el Grup d’Acció Local.

Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

Destinataris: Les seves dades seran tractades pel Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord, per col·laboradors i prestadors de serveis.

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit, a l'adreça de correu: dpd@noguerasegrianord.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

IMATGES: CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD informa que dins del marc del projecte Territori de Valor en el que s’inscriu es poden captar imatges i que poden ser publicades per a fer-ne difusió. Inscrivint-se autoritza a CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD la publicació de les seves imatges, captades dins el marc de les activitats organitzades sobre el projecte Territori de Valor.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment al CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part del CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats organitzades pel CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD i podran ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, etc. CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Enviament dinformació *
Dades d'inscripció: NOM *
Dades d'inscripció: DNI *
Dades d'inscripció: EMPRESA A LA QUAL REPRESENTA *
Dades d'inscripció: NIF DE L'EMPRESA *
Dades d'inscripció: TELÈFON *
Dades d'inscripció: CORREU ELECTRÒNIC *
Dades per inserir a la web (escollides per l'empresa) www.terrioridevalor.cat, un exemple de dades que es poden publicar són NOM DE L'EMPRESA- POBLACIÓ- CONTACTE- PÀGINA WEB- XARXES SOCIALS- ALTRES DADES D'INTERÈS Escriu aquí les dades a publicar. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy