Анкета 7. клас биология и здравно образование
Вече втора поредна година са в сила учебните програми за придобиване на общообразователна подготовка по биология и здравно образование в VII клас. Време е за преценка на ефективността им и за промени, в случай че се налагат такива. В разговори с колеги учители чуваме различни гледни точки, получаваме различни предложения за оптимизирането им. Нужно ни е обаче по-широкото мнение на колегията, становищата на всички Вас, които сте на терен, работите с различни ученици и можете най-вярно да ни ориентирате за посоката на промяна.
Целта на настоящата анкета не е да ви създаваме допълнително натоварване, нито да преценяваме Вашата работа. Затова и анкетата не изисква посочване на конкретни имена. Очакваме анкетата да бъде попълнена веднъж за училището, като представи виждането на всички колеги, преподаващи предмета в съответния клас.
Разчитаме на Вашето обективно и професионално становище и Ви уверяваме, че ще бъде взето под внимание.
Благодарим за отделеното време!
Email address *
1. Код по НЕИСПУО *
Моля, от падащото меню, изберете код по НЕИСПУО на Вашето училище.