แบบประเมินตนเองหลังเข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิธี ๕ส)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รายละเอียด
ชื่อวัด *
ที่อยู่วัด
กรุณากรอกให้ครับ สำหรับส่งเอกสาร
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
ชื่อองค์กร *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
หัวข้อการประเมิน
1. ป้ายชื่อวัด แผนผังวัด
1.1 มีป้ายชื่อวัดที่มีขนาดเหมาะสม มองเห็นชื่อวัดและอ่านได้ชัดเจน *
1 point
1.2 ป้ายไม่ชำรุดทรุดโทรม และไม่มีสิ่งอื่นใดกีดขวางป้ายชื่อวัด *
1 point
1.3 หน้าวัด และแนวกำแพง สะอาดเรียบร้อยไม่มีสิ่งใดกีดขวาง *
1 point
1.4 มีป้ายแสดงเวลา เปิด-ปิด อย่างชัดเจน *
1 point
1.5 มีแผนผังแสดงที่ตั้งอาคารสำคัญของวัด *
1 point
1.6 แผนผังมีความสมบูรณ์ ชัดเจน และตั้งอยู่ใน ตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย *
1 point
1.7 มีการจัดทำป้ายชี้บ่งทิศทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในวัด *
1 point
2. การจัดการจราจร
2.1 มีป้ายจราจร/สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยในวัด *
1 point
2.2 มีการจัดพื้นที่จอดรถไว้ชัดเจน *
1 point
3. คลังวัสดุสงฆ์
3.1 มีป้ายชื่อ และระเบียบปฏิบัติในการ ยืม-คืน สิ่งของแสดงไว้ด้านหน้า *
1 point
3.2 มีแผนผังระบุตำแหน่งชั้นวางของภายในคลังสงฆ์ *
1 point
3.3 จัดวางสิ่งของตามแผนผังที่กำหนด และมีป้ายชี้บ่งในแต่ละชั้น *
1 point
3.4 มีบัญชีควบคุมจำนวนสิ่งของภายในคลังสงฆ์ *
1 point
3.5 มีเอกสารบันทึกการยืม คืน สิ่งของในคลังวัสดุสงฆ์ *
1 point
4. ห้องน้ำ
4.1 มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ห้องน้ำ และ การแยกประเภทการใช้ห้องน้ำ *
1 point
4.2 แยกห้องน้ำ พระ และ ฆราวาส *
1 point
4.3 แยกห้องน้ำ ชาย หญิง *
1 point
4.4 ห้องน้ำสะอาด *
1 point
4.5 อุปกรณ์ภายในพร้อมใช้งานไม่ชำรุด *
1 point
4.6 มีแผน และผู้รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องน้ำ *
1 point
5. การจัดการขยะ
5.1 มีการจัดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะอย่างเหมาะสม *
1 point
5.2 มีการจัดถัง หรือภาชนะสำหรับใส่ขยะในปริมาณที่เพียงพอ *
1 point
5.3 มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of City College of San Francisco. Report Abuse