แบบสำรวจความพึงพอใจ
Email address *
แบบสำรวจความคิดเห็นของกำลังพลและครอบครัวต่อความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการรักษาพยาบาลใน รพ.ค่ายวชิรปราการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยและผู้ให้ข้อมูล
ระดับชั้นยศ *
เพศ *
อายุ *
Your answer
ระดับการศึกษาสูงสุด *
รายได้เฉลี่ยประมาณ (ตัวอย่าง 25000) *
Your answer
ท่านเคยใช้บริการโรงพยาบาลใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
การใช้บริการ รพ.ค่ายวชิรปราการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.