Komunikazio/poster proposamena / Propuesta de comunicación/póster.
Non / Donde: Bizkaia Aretoa
Noiz / Cuando: Abenduak 3 Diciembre
Ordutegia / Horario: 13:00 - 14:00 / 16:00- 17:00

La comunicación/póster tendrá una duración de 20 minutos máximo.
No se aceptarán comunicaciones/pósters que no se ajusten a la temática propuesta.
Se enviará la comunicación/póster completa por escrito antes del 10/11/2021 (Nombre, apellidos, asociación si fuera pertinente, Times New Roman 12, 1,5 interlineado).
Las comunicaciones se realizaran on-line o de forma presencial según la normativa COVID del momento.
Todas las comunicaciones/pósters se difundirían a través de la página web de la asociación y entidades colaboradoras con posterioridad al congreso.
Es necesario enviar el formulario completo.
Se aceptarán comunicaciones hasta el día 30 de octubre.

Komunikazioak/posterrak 20 minutuko iraupena izango du gehienez.
Ez da onartuko proposatutako gaiarekin bat ez datorren komunikaziorik/posterrik.
Komunikazio osoa idatziz bidaliko da 2021/11/10 baino lehen (izen-abizenak, elkartea, hala badagokio, Times New Roman 12, 1,5 lerroartea).
Komunikazioak/posterrak on-line edo aurrez aurre egingo dira, unean uneko COVID araudiaren arabera.
Komunikazio/poster guztiak elkartearen eta erakunde laguntzaileen webgunearen bidez zabalduko lirateke kongresuaren ondoren.
Inprimaki osoa bidali behar da.
Komunikazioak urriaren 30 egunerarte onartuko dira.
Email *
Nombre y apellidos / Izena eta abizenak *
Asociación o centro de estudios/ Elkartea edo ikastetxea. *
Telefono zenbakia / Nº de teléfono *
Temáticas (han de tener su fundamentación en el marco teórico feminista y el enfoque interseccional). / Gaiak (esparru teoriko feministan eta ikuspegi intersekzionalean oinarritu behar dira). *
LABURPENA / RESUMEN / ABSTRACT (gutxienez 500 hitz / extensión mínima de 500 palabras) *
Información de interés / Informazio interesgarria
Puedes solicitar más información llamándonos al teléfono 657 73 60 23, así como mandándonos un email a eraikizkolektiboa@gmail.com. Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero de datos de la Asociación ERAIKIZ KOLEKTIBOA. La finalidad de dicho fichero es la de gestionar de manera adecuada la inscripción, así como para mantenerte informada/o de nuestras actividades. Puedes ejercer los derechos de acceder, rectificar, suprimir, limitar y/o oponerte al uso de ellos enviando un mail a info@eraikiz.org. /
Informazio gehiago eskuratu nahi izatekotan gure web orriaren bidez edo telefonoz 657 73 60 23 zenbakira deituz eska dezakezu, baita eraikizkolektiboa@gmail.com posta elektronikora mezu bat igorriz ere. Zuk emandako datu pertsonalak ERAIKIZ KOLEKTIBOA Elkartearen fitxategi batean txertatuak izango dira. Fitxategi honen helburua izen-ematea modu egokian kudeatzea izango da, baita gure jarduera ezberdinen inguruan informatuta mantentzea ere. Zure esku dago datu horiek kontsultatzea, zuzentzea, ezabatzea, mugatzea eta/edo haiek erabil ditzagun galaraztea e-posta bat bidaliz: info@eraikiz.org.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy