อบรมการใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุดปี2018

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอเชิญ อาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลของห้องสมุดนวมินทราธิราชที่บอกรับในปี 2018 สามารถสมัครเข้าอบรมได้ทุกหัวข้อหรือเลือกตามความสนใจของท่าน ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
***รับจำนวนจำกัด วันล่ะ 40 ท่าน***


- วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 -12.00 น. อบรม EndNote X9 (ใช้เวลา 4 ชม.)
โปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม EndNote สามารถใช้งาน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac

- วันที่17 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.อบรมฐานข้อมูลทางการแพทย์และพยาบาล (ใช้เวลา 3.30 ชม.)
1.Unbound Medicine uCentral (ด้านการแพทย์)
2.Nature online (ด้านการแพทย์)
3.The New England journal of Medicine (ด้านการแพทย์)
4.Corchrane Library (ด้านการแพทย์)
5.Clinical Key (ด้านการแพทย์)
6.ProQuest Nursing & Allied Health Database (ด้านการพยาบาล)


- วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.อบรมฐานข้อมูล EBSCOhost (ใช้เวลา 3 ชม.)
1.การสืบค้นแบบ ONE SEARCH
2.ฐานข้อมูล CINAHAL complete ให้ข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาขาสหเวชศาสตร์
3.ฐานข้อมูล MEDLINE complete ให้ข้อมูลทางการแพทย์ พยาบาล ทันตกรรม ระบบการดูแลสุขภาพศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์
4.ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
5.ฐานข้อมูล GIDEON เป็นเครื่องมือวินิจฉัยโรคออนไลน์สำหรับผู้ที่ฝึกโรคติดเชื้อสาธารณสุขสุขภาพโลกและการดูแลขั้นพื้นฐาน
6ฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus คู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา

- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. อบรม MCGraw-Hill eBookLibrary (ใช้เวลา 2 ชม.)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hillครอบคลุมทางด้านการแพทย์ พยาบาล ภาษาศาสตร์
พิเศษ!!!!! ทดลองใช้ฐานข้อมูล อีก 2 ฐาน ประกอบด้วย
1.ทดลองใช้ฐานข้อมูล accessscience เป็น encyclopedia ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รางวัลจากสมาคมห้องสมุดสหรัฐอเมริกา
2.ทดลองใช้ฐานข้อมูล Anatomedia การเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของร่างกายมนุษย์เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบครบวงจรด้วยตนเองซึ่งจะสำรวจลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์จากมุมมองที่ต่างกัน 4 แบบ


-วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. อบรมฐานข้อมูลทางการแพทย๋จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill (ใช้เวลา 2.30 ชม.)
1.Access Medicine ฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์ฉบับเต็ม
2.Access Surgery มิติใหม่ในการศึกษาด้านศัลยกรรมและการปฏิบัติทางคลินิก
3.OB & GYN Collection แนวทางใหม่ในการอ้างอิงและการวิจัยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
4.McGraw - Hill Usmile First Aid หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำด้านการแพทย์
5.USMLE easy ข้อสอบฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์

คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
คณะ *
ตำแหน่ง *
Your answer
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
เลือกวันที่ท่านสนใจเข้าร่วมอบรม (สามารถเลือกได้ทุกวัน) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms