อบรมการใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุดปี2018

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอเชิญ อาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลของห้องสมุดนวมินทราธิราชที่บอกรับในปี 2018 สามารถสมัครเข้าอบรมได้ทุกหัวข้อหรือเลือกตามความสนใจของท่าน ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
***รับจำนวนจำกัด วันล่ะ 40 ท่าน***


- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. อบรม MCGraw-Hill eBookLibrary (ใช้เวลา 2 ชม.)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hillครอบคลุมทางด้านการแพทย์ พยาบาล ภาษาศาสตร์
พิเศษ!!!!! ทดลองใช้ฐานข้อมูล อีก 2 ฐาน ประกอบด้วย
1.ทดลองใช้ฐานข้อมูล accessscience เป็น encyclopedia ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รางวัลจากสมาคมห้องสมุดสหรัฐอเมริกา
2.ทดลองใช้ฐานข้อมูล Anatomedia การเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของร่างกายมนุษย์เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบครบวงจรด้วยตนเองซึ่งจะสำรวจลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์จากมุมมองที่ต่างกัน 4 แบบ


-วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. อบรมฐานข้อมูลทางการแพทย๋จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill (ใช้เวลา 2.30 ชม.)
1.Access Medicine ฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์ฉบับเต็ม
2.Access Surgery มิติใหม่ในการศึกษาด้านศัลยกรรมและการปฏิบัติทางคลินิก
3.OB & GYN Collection แนวทางใหม่ในการอ้างอิงและการวิจัยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
4.McGraw - Hill Usmile First Aid หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำด้านการแพทย์
5.USMLE easy ข้อสอบฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์

คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
คณะ *
ตำแหน่ง *
Your answer
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
เลือกวันที่ท่านสนใจเข้าร่วมอบรม *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service