Данни за кандидата за прием в първи клас
Трето ОУ "Иван Вазов", град Берковица 2020 / 2021 г.
Трите имена на кандидата *
ЕГН / ЛНЧ *
Месторождение *
Дата на подаване на заявлението *
MM
/
DD
/
YYYY
Желая/ не желая дъщеря ми/синът ми да посещава групите за целодневна организация на учебния ден *
Информация за родителя: Трите имена на майката: *
Мобилен телефон: e-mail: *
Трите имена на бащата: *
Мобилен телефон: e-mail: *
Декларирам: 1. Запознат/а/ съм с Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Берковица 2. Запознат/а/ съм с правилата за целодневна организация на учебния ден в училището, за които кандидатствам. 3. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. 4. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл.313 от Наказателния кодекс. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy