Kurs Mistrzowski Akademii Gitary 2019 Guitar Academy Masterclass
Jankowice, 25-31.08.2019r.

Formularz zgłoszeniowy- uczestnicy pełnoletni/ Application form for adults

Email address *
Imię i Nazwisko uczestnika/Name and Surname of the participant *
Your answer
Data urodzenia/Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon kontaktowy/Phone number *
Your answer
Chcę wziąć udział w kursie jako:/I would like to take a part as: *
Opisz Twoje wykształcenie muzyczne (krótki opis)/Describe your musical education *
Your answer
Oświadczam, że akceptuję Regulamin Kursu dostępny pod adresem: /I declare, that I accept the regulations of the masterclass available at: http://akademiagitary.pl/kurs/?lang=pl
Zgody na przetwarzanie danych osobowych/Consent for the processing of personal data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. mojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, numeru telefonu, wizerunku przez Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan na potrzeby przeprowadzenia Kursu mistrzowskiego organizowanego w ramach 12 edycji Festiwalu „Akademia Gitary”. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Kursu Mistrzowskiego Akademii Gitary 2019 r. dostępnym na stronie http://akademiagitary.pl/kurs/?lang=pl zawierającym informacje na temat administratora danych osobowych, kategorii danych osobowych, które będą przez niego przetwarzane, okresu przetwarzania danych osobowych, a także moich prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan./I consent to the processing of my personal data, i.e. my name, e-mail address, date of birth, telephone number, image by Bona Fide Association of Wielkopolska for the purpose of conducting a master course organized as part of the 12th edition of the "Akademia Gitary" Festival. I declare that I have read the Regulations of the Master Course of the Guitar Academy 2019 available at http://akademiagitary.pl/kurs/?lang=pl containing information on the personal data administrator, categories of personal data that will be processed by him, period processing of personal data, as well as my rights related to the processing of my personal data by Bona Fide. Association of Wielkopolska. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. mojego wizerunku przez Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan na cele promocji Kursu mistrzowskiego organizowanego w ramach 12 edycji Festiwalu „Akademia Gitary”. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Kursu Mistrzowskiego Akademii Gitary 2019 r. dostępnym na stronie http://akademiagitary.pl/kurs/?lang=pl zawierającym informacje na temat administratora danych osobowych, kategorii danych osobowych, które będą przez niego przetwarzane, okresu przetwarzania danych osobowych, a także moich prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan./I agree to the processing of my personal data, i.e. my image by Bona Fide Association of Wielkopolans for the promotion of the Master Course organized as part of the 12th edition of the "Akademia Gitary" Festival. I declare that I have read the Regulations of the Master Course of the Guitar Academy 2019 available at http://akademiagitary.pl/kurs/?lang=pl containing information on the personal data administrator, categories of personal data that will be processed by him, period processing of personal data, as well as my rights related to the processing of my personal data by Bona Fide. Association of Wielkopolska. *
Udzielam zezwolenia na rozpowszechnianie przez Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i nagraniach, które zostaną wykonane w trakcie Kursu mistrzowskiego organizowanego w ramach 12 edycji Festiwalu „Akademia Gitary” na cele promocji Kursu mistrzowskiego oraz Festiwalu „Akademia Gitary”. Niniejsze zezwolenie obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w następujący sposób: obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań i imprez, rozpowszechnianie wizerunku, prasie, broszurach, ulotkach, w mediach elektronicznych w szczególności na stronie http://akademiagitary.pl/?lang=pl, na profilu Akademia Gitary na portalu Facebook, Instagram, zamieszczenie nagrań na stronie www.youtube.com. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie./I grant permission for Bona Fide to spread the Wielkopolanie Association of my image recorded in photographs and recordings that will be made during the Master Course organized as part of the 12th edition of the "Akademia Gitary" Festival for the promotion of the Master Course and the "Akademia Gitary" Festival. This authorization covers the distribution of the image in the following way: trading in copies on which the image has been recorded and the image being reproduced by all available techniques and methods, dissemination and publication, including images of other people recorded as part of meetings and events, image distribution, press, brochures, leaflets, in electronic media, in particular on the website http://akademiagitary.pl/?lang=pl, on the Akademia Gitary on Facebook, Instagram, recording on the website www.youtube.com. I declare that I give this consent free of charge. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service