Kids VSL Registration - 2019
Registration for Kids VSL 2019 Program.
Register for students only (6 - 10 years old).
Note: registration is not complete until registration fee is paid.
Registration deadline: March 24, 2019.

Ghi danh cho Chương Trình Việt Ngữ Thiếu Nhi, Khoá Năm 2019.
Dành cho trẻ em 6 - 10 tuổi.
Chú ý: thủ tục đăng ký chỉ hoàn tất khi lệ phí ghi danh đã được thanh toán đầy đủ.
Hạn chót ghi danh: 24 tháng Ba, 2019.

Email address *
Student's First Name - Tên của Học Sinh *
Your answer
Student's Last Name - Họ của Học Sinh *
Your answer
Student's Age - Tuổi của Học Sinh *
Your answer
Responsible Adult's Full Name - Họ và Tên của phụ huynh hoặc thân nhân *
Your answer
Responsible Adult's Email Address - Địa Chỉ Email của phụ huynh hoặc thân nhân *
Your answer
Responsible Adult's Mobile Phone Number - Số Điện Thoại Di Động của phụ huynh hoặc thân nhân *
Your answer
My payment choice is: (Tôi sẽ thanh toán bằng cách:) *
How did you hear about the Kids VSL Program? (Bằng cách nào quý vị biết đến chương trình dạy Tiếng Việt cho Thiếu Nhi?)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service