VOLONTERI - OSJEČKO LJETO KULTURE 2014. - Forma

Uvjeti volontiranja

Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeće informacije u vezi Vaših prava, obveza i ponašanja kao volontera tijekom volontiranja na Osječkom ljetu kulture 2014.

1. Kako bi postao volonter na Osječkom ljetu kulture 2014, kandidat je obvezan proći intervju i kompletnu obuku.
2. Osobni podaci iz prijavnog obrasca podliježu provjeri u MUP-u i neće biti dostupni ili stavljeni na raspolaganje trećim osobama, niti će biti korišteni u druge svrhe.
3. Volonter je obvezan volontirati u razdoblju od 26. lipnja do 16. srpnja 2014. godine na Osječkom ljetu kulture 2014., i to najviše 8 sati tijekom jedne smjene.
4. Volonter za svoj rad na Osječkom ljetu kulture 2014. nema pravo na novčanu naknadu.
5. Volonter je obvezan volonterski rad obavljati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, nakon primljenih instrukcija od organizatora volontiranja.
6. Volonter je obvezan izvršavati instrukcije sukladno uputama organizatora, osim u vezi poslova koji su opasni po život volontera ili drugih osoba, moralno neprihvatljive, ili su u suprotnosti s prihvaćenim uvjetima volontiranja.
7. Ako izvršavanje instrukcija može izazvati štetu organizatorima, volonterima ili trećim osobama, volonter je na to dužan upozoriti voditelja tima, odnosno nadređene.
8. Volonter ne odgovara za prouzrokovanu štetu ako je prethodno upozorio voditelja tima, odnosno nadređene, na moguću opasnost.
9. Volonter snosi isključivu odgovornost za svoje ponašanje prilikom volontiranja, i odgovoran je za svoje postupke i na svaki drugi način. Volonter ili volonterka prihvaća odgovornost za štetu koju njegovo/njeno nedozvoljeno ponašanje proizvede organizatoru.
10. Volonter je dužan poštovati propise o sigurnosti i zaštiti života, zdravlja i životne sredine na radu kako ne bi ugrozio svoju sigurnost i zdravlje, kao i sigurnost i zdravlje drugih volontera, zaposlenika i drugih osoba. Volonter je dužan obavijestiti svog voditelja tima ili nadređene o svakoj vrsti potencijalne opasnosti koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na radu.
11. Volonter tijekom svoje smjene mora sa sobom nositi akreditaciju istaknutu na vidnom mjestu, kao i kompletnu uniformu dodjeljenu od strane organizatora.
12. Volonteru je zabranjeno davati izjave medijima (štampanim i elektronskim) bez suglasnosti voditelja tima ili nadređenog.
13. Zabranjeno je vrijeđanje drugih volontera, sudionika i posjetitelja festivala na osnovu rasne, spolne, etničke, političke i vjerske pripadnosti, ili seksualne opredjeljenosti.
14. Najstrože je zabranjena uporaba alkoholnih pića i opojnih sredstava tijekom volontiranja.
15. Organizator nije dužan pozvati na intervju svakog kanditata koji se prijavi.
16. Organizator zadržava sva prava u vezi prihvaćanja i odbijanja prijava podnesenih za volontiranje na festivalu Osječkom ljetu kulture 2014.
17. Organizator zadržava pravo rasporediti kandidata shodno potrebama organizacije.
18. Organizator ne refundira troškove prijevoza.
19. Organizator ne osigurava zdravstveno osiguranje. Preporučljivo je imati osobno ili putno osiguranje ako dolazite iz druge zemlje. Organizator ne odgovara u slučaju gubitka osobnih stvari i dokumenata.
20. Nepoštivanje bilo koje od točaka iz uvjeta o volontiranju smatrat će se direktnim prekršajem radne discipline i bit će kažnjeno oduzimanjem volonterske akreditacije i volonterskih beneficija.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question