Ankieta do pracy magisterskiej "Adaptacja osób po przebytej amputacji do rekreacyjnej aktywności fizycznej".

Szanowni Państwo,
Nazywam się Jerzy Jarczewski i jestem studentem kierunku Turystyka i Rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Piszę pracę magisterską na temat „Adaptacja osób po przebytej amputacji do rekreacyjnej aktywności fizycznej”. Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej aktywności fizycznej oraz związanych z nią korzyści i przeszkód.
Ankieta ma charakter anonimowy, jej wyniki zostaną wykorzystane w mojej pracy magisterskiej.
Dziękuję za udzieloną pomoc,
Jerzy Jarczewski
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question