สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป” (รับเฉพาะอาจารย์ภายใน มบส.)
เริ่มสมัครตั่งแต่วันนี้ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ (สำหรับอาจารย์ที่สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑๙ รายวิชาพื้นฐาน อบรมวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ )
*หมายเหตุ* สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วยในวันอบรมเนื้อหารายวิชาที่สอน 1 เรื่อง ,แบบทดสอบ 10ข้อ,ไฟล์รูปภาพประกอบเนื้อหา,ไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ (ถ้ามี) และข้อมูลสื่อการสอนที่เป็นไฟล์ เช่น Word,
power point, PDF เป็นต้น
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล* *
Your answer
Name (First Name) - Surname (English)* *
Your answer
อีเมล์ (E-mail)* *
Your answer
สังกัด *
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา...) *
*อาจารย์ที่จะลงทะเบียนอบรมจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานรายวิชาเท่านั้น และสามารถลงทะเบียนได้ตามจำนวนที่ระบุในรายวิชานั้น ๆ*
เบอร์โทรศัพท์ภายใน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms