แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (IQA 4.3, 3.3, 6.1)
คำชี้แจง แบบประเมินนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย / ลงใน  หน้าข้อความให้ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นที่แท้จริงของอาจารย์
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
เพศ *
แหล่งที่อยู่อาศัย *
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
วุฒิการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service