ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό
Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει τον 5ο διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού και καλεί εταιρείες δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, από τούδε και στο εξής εταιρείες, που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του διαγωνισμού, να υποβάλουν τη συμμετοχή τους.

Λήξη διαγωνισμού: (Bλ. Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμού)

ΟΡΟΙ Συμμετοχής Διαγωνισμού
Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε εταιρεία δημοσίου δικαίου που υφίσταται με βάση Ιδρυτικό Νόμο ή εταιρεία ιδιωτικού δικαίου που είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών.

Τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει:
- τη συμπλήρωση και την υποβολή της πιο κάτω αίτησης
- και την αποστολή, στο ΠΣΣΕ, του/των εντύπου/ων Επιβεβαίωσης ΜΚΟ

Οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του διαγωνισμού και του εντύπου Επιβεβαίωσης ΜΚΟ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy σε κεντρικό σημείο που αναγράφει «5ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στον τομέα του εθελοντισμού» ή στο σύνδεσμο https://bit.ly/2WiYgUi

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης διαγωνισμού
-Στην αίτηση υπάρχουν υποχρεωτικές ερωτήσεις (σημειώνονται με ένα κόκκινο αστερίσκο) και μη υποχρεωτικές ερωτήσεις. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε υποχρεωτική ερώτηση, δεν θα σας επιτραπεί να προχωρήσετε και θα σας υποδειχθούν τα υποχρεωτικά πεδία που δεν συμπληρώσατε σε κόκκινα πλαίσια.

-Εάν θα υποβάλετε πέραν της μίας δράσης θα πρέπει να επιλέγετε το "continue/συνέχεια" για να προχωρείτε στις επόμενες σελίδες. Μπορείτε να υποβάλετε μέχρι και 4 δράσεις/καλές πρακτικές.

- Όταν δεν έχετε άλλες δράσεις να υποβάλετε και ολοκληρώσετε την συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να επιλέξετε το 'sumbit'/'υποβολή'. Ακολούθως θα εμφανιστεί μήνυμα ότι έχει υποβληθεί με επιτυχία η συμμετοχή σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επωνυμία εταιρείας *
(που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό)
Your answer
Όνομα εκπροσώπου εταιρείας *
(που συμπληρώνει την αίτηση)
Your answer
Αριθμός εγγραφής εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών *
(μόνο για την περίπτωση εταιρειών ιδιωτικού δικαίου)
Your answer
Τηλέφωνο εταιρείας *
Your answer
Email εταιρείας *
Your answer
Ιστοσελίδα εταιρείας *
Your answer
Πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εταιρείας *
Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: μέχρι 800 χαρακτήρες
Your answer
Μέγεθος εταιρείας *
Required
Συνολικά καθαρά κέρδη (μετά φόρων σε ευρώ)
Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο
Your answer
Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας *
Καταγράψετε συνοπτικά, δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης γενικότερα ή πιο συγκεκριμένα στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνίας, που έχει αναπτύξει η εταιρεία
Your answer
Καταγράψετε την/τις οργάνωση/εις (ΜΚΟ) για τις οποίες θα γίνει αναφορά στο υπόλοιπο μέρος της αίτησης *
Υπενθύμιση: Βάσει των όρων συμμετοχής αυτές οι ΜΚΟ θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΚΟ
Your answer
1η Δράση/Καλή Πρακτική Εταιρείας
Καθορισμός κοινωνικού ζητήματος/προβλήματος που επιχειρείται να βελτιωθεί (και σχετίζεται με την 1η δράση/καλή πρακτική) *
Επιλέξετε
Required
Περιγραφή 1ης δράσης/καλής πρακτικής *
(Μέχρι: 1500 χαρακτήρες)
Your answer
Επωνυμία ΜΚΟ με την/τις οποία/ες έγινε συνεργασία/ή έτυχε/αν της στήριξης της εταιρείας *
Your answer
Ποσοτικά στοιχεία που σχετίζονται με την 1η δράση/καλή πρακτική *
(π.χ. μέγεθος δράσης, συχνότητα/διάρκεια σε χρόνο, αριθμός συμμετεχόντων/ατόμων που έχουν επωφεληθεί, στοιχεία σε σχέση με το όφελος και τη θετική συμβολή της δράσης, κτλ)
Your answer
Ποιοτικά στοιχεία που σχετίζονται με την 1η δράση/καλή πρακτική *
(π.χ. το βαθμό της επίδρασης/συμβολής ή το όφελος στην/στις ΜΚΟ, στα προγράμματα, στους εξυπηρετούμενους/μέλη, στην κοινότητα /κοινωνία γενικότερα, σε κάποιο κοινωνικό ζήτημα
Your answer
Σύνδεση δράσης με την επιχειρηματική δράση της εταιρείας και των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας *
Your answer
Καινοτομία 1ης δράσης *
(π.χ. περιγραφή καινοτόμων στοιχείων της δράσης)
Your answer
Εταιρικός εθελοντισμός *
(π.χ. περιγράψετε κατά πόσον στη δράση συμμετείχαν εθελοντικά εργαζόμενοι της εταιρείας με αναφορά στην εργασία που έχουν προσφέρει, κτλ)
Your answer
Επιθυμείτε να υποβάλετε και άλλη δράση; Εάν, ΝΑΙ, συμπληρώστε πιο κάτω *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pan Cyprian Volunteerism Coordinative Council. Report Abuse - Terms of Service