ร่วมระดมทุนเพื่อช่วยสร้างอนาคตให้เด็กไทย

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ สามารถริเริ่มจัดกิจกรรมระดมทุนได้ด้วยตัวเองในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดแคลน โดยมูลนิธิฯ มีอุปกรณ์ตกแต่งให้ยืมและมีสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้คุณนำไปใช้ประกอบการระดมทุน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question