แบบสอบถามความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือคำติชมเพื่อช่วยในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
โปรดระบุความพึงพอใจของท่าน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ อบต.บางขนุน อยู่ในระดับใด
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดระบุอีเมลหรือเบอร์โทรติดต่อกลับ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy