കേരളത്തില്‍ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന സര്‍ക്കാരേതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (NGO) പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നുത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം
സര്‍ക്കാരേതര (NGO) സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേര്
Your answer
സര്‍ക്കാരേതര (NGO) സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ച വര്‍ഷം *
Your answer
സര്‍ക്കാരേതര (NGO) സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ രജിസ്റ്ററേഷന്‍ നമ്പര്‍ *
Your answer
അംഗീകൃത വിലാസം
അംഗീകൃത വിലാസം *
Your answer
ജില്ല, പിന്‍ കോഡ് *
Your answer
സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ *
Your answer
സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ പേര് *
Your answer
സ്ഥാപനത്തില്‍ മേധാവിയുടെ പദവി
Your answer
സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ *
Your answer
E-mail *
Your answer
സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച ലഘു വിവരണം
വിശദീകരിക്കുക *
Your answer
ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ വൈദഗ്ധ്യങ്ങള്‍
വൈദഗ്ധ്യങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക *
Required
നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജില്ലകള്‍
മുന്‍പോ നിലവിലോ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്തതിന്‍റെ/ചെയ്യുന്നത്തിന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ ഹാജരാക്കണം (HAM Radio ക്ലബ്ബുകള്‍ ഒഴികെ ഉള്ളവര്‍)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service