Výzva k podání příspěvků / Call for Papers 

Těší nás, že máte zájem vystoupit na 12. ročníku konference Asociace jazykových škol 

MODERNÍ PŘÍSTUPY VE VÝUCE JAZYKŮ 2024. 

Prosíme o vyplnění formuláře a zaslání nejpozději do 20. dubna 2024. O dalším postupu Vás budeme informovat e-mailem.

Zaslané informace nesdělíme ani neumožníme přístup třetím osobám, nevyužijeme je ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob.


We are delighted that you are interested in presenting at the 12th Annual Conference of the Association of Language Schools 

MODERN APPROACHES IN LANGUAGE  LEARNING AND TEACHING 2024.

Please fill in the form and submit it no later than 20 April 2024. We will inform you about further steps by e-mail.

We will not disclose or allow access to third parties, nor will we use the submitted information for our own benefit or for the benefit of third parties.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno a příjmení / Name and surname
Email:
*
Prezentuji jménem / I am presenting on behalf of: 
Informace o příspěvku / Information about your session

Vyplňte prosím následující informace o Vašem příspěvku a stručné CV česky a/nebo anglicky.

Please fill in the following information about your session and your brief CV in Czech and/or in English.

Můj příspěvek je / My session is: *
Název / Title of session: *
Uveďte prosím název, který upoutá pozornost a dobře vystihne obsah příspěvku. 

Think of a title that catches attention and describes your session well.
Osnova / Outline *
Uveďte, prosím, stručnou osnovu Vašeho příspěvku, ve které nastíníte hlavní body/teze/aktivity, kterým se budete ve svém příspěvku věnovat. 

Please provide a brief outline of your paper outlining the main points/theses/activities you will address in your paper.Stručný obsah / Blurb  (max. 350-400 znaků/characters): *
Popište stručně a jasně obsah Vašeho příspěvku. 

Please make sure that your blurb describes your session clearly.
Cílová skupina vašeho příspěvku/ Target group of your session  *
Required
Stručné informace o Vás / Brief information about you   (max. 350-400 znaků/characters)  *
Dosavadní příspěvky nebo vystoupení / Past contributions and talks
Vystoupil/-a jste již v minulosti v rámci jiné konference, setkání, workshopu či na jiné platformě? Prosím podělte se s námi o tyto zkušenosti.
Uveďte např. odkaz, video, abstrakt apod.

Have you presented at another conference, event, workshop or platform in the past? Please share this experience with us.
You can provide a link, video, abstract, etc.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy