โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รุ่นที่ 7 (สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 16และ 17 และหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชล ประทาน สามเสน
The form โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รุ่นที่ 7 (สำนักงานชลประทานที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 16และ 17 และหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชล ประทาน สามเสน is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service