แบบสอบถามความต้องการครูชาวต่างชาติของโรงเรียน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลทั่วไป (General information)
ชื่อโรงเรียน (School name) *
จังหวัดที่ตั้ง (Location) *
ตัวอย่างเช่น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, เขตบางพลัด กทม.
ชื่อผู้ติดต่อ (contact person name) *
เบอร์โทรศัพท์ (contact mobile phone) *
อีเมล (contact email address) *
ไอดีไลน์ (LINE ID) *
จำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน (number of students) *
กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 500 (สามารถใช้ตัวเลขประมาณการคร่าวๆได้)
จำนวนชั้นเรียนทั้งหมดในโรงเรียน (number of classes) *
กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 12 (สามารถใช้ตัวเลขประมาณการคร่าวๆได้)
ระดับชั้นเรียนที่เปิดสอน (level of classes) *
บริการจัดหาครูชาวต่างชาติ
1.จำนวนครูชาวต่างชาติ
2.วิชาที่ต้องการให้ครูต่างชาติเข้าสอน
Clear selection
3.รูปแบบที่ต้องการให้ครูต่างชาติเข้าสอนในแต่ละห้องเรียน
Clear selection
4.สัญชาติของครูต่างชาติที่โรงเรียนต้องการ
Clear selection
5.โรงเรียนมีหนังสือ,แบบเรียนหรือหลักสูตรสำหรับให้ครูต่างชาติใช้สอนในห้องเรียน
Clear selection
6.โรงเรียนมีหรือสามารถจัดหาบุคลากรที่จะให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำในทางวิชาการกับครูต่างชาติในกรณีที่ครูต่างชาติมีปัญหาเกี่ยวกับการสอนในห้องเรียนหรือการสอนในหลักสูตรของโรงเรียน (Head teacher) *
7.โรงเรียนสามารถและยินดีที่จะจัดหาสื่อการสอน, วัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนให้กับครูต่างชาติในกรณีที่ครูต่างชาติจำเป็นหรือต้องการทำสื่อการสอนหรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบเรียนปกติได้ *
8.โดยปกติ โรงเรียนมีงบประมาณในการจ้างครูชาวต่างชาติในรูปแบบใด *
9.โปรดระบุจำนวนงบประมาณที่โรงเรียนท่านมีในข้อ 8 เป็นรายเดือนหรือรายเทอม
10.โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียน ต.ค. ที่ต้องการให้ครูต่างชาติเข้าสอนหรือไม่ *
11.โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียน มี.ค-เม.ย. ที่ต้องการให้ครูต่างชาติเข้าสอนหรือไม่ *
12.โปรดระบุถึงปัญหาที่ท่านเคยพบหรือข้อกังวลของท่าน จากการรับครูต่างชาติเข้ามาสอนในโรงเรียน *
ใช่
ไม่ใช่
ครูต่างชาติมาทำงานสาย
ครูต่างชาติขาดหรือลางานบ่อย
ครูต่างชาติมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่สุภาพในโรงเรียน
ครูต่างชาติหนีงาน ไม่มาทำงานโดยไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า
ครูต่างชาติไม่สามารถสอนให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้
ไม่มีใครให้คำแนะนำกับครูต่างชาติได้เวลาครูต่างชาติมีปัญหาในการสอนในห้องเรียน
ไม่มีใครรู้ว่าครูต่างชาติสอนอะไรบ้างในห้องเรียน
ครูต่างชาติไม่ช่วยเหลือในการลงคะแนนสอบของนักเรียน
13.หากท่านเคยประสบปัญหาหรือมีข้อกังวลอื่นๆ นอกเหนือจากในข้อ 12 สามารถระบุได้ในข้อนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of English Education Solutions Ltd.. Report Abuse