4.1. Tikslas: kokybiškos savivaldybės paslaugos. Atsakingas: administracijos direktorius.

Organizuoti vizitai užsienyje, priimtos delegacijos, organizuoti įvairūs tarptautiniai renginiai
Suteikta pagalba Vilniaus miesto visuomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms rengiant jų atstovų ir kolektyvų vizitus į užsienį, priimant šių organizacijų svečius Vilniuje (nakvynės, maitinimo organizavimas, ekskursijų derinimas) ir kita finansinė ir informacinė parama.
Patobulintas internetis savivaldybės žemėlapis
Įgyvendinti bendri Vilniaus m. savivaldybės ir Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vilniaus m. švietimo institucijomis,VšĮ „Kino pavasaris“,Turizmo departamentu.
Parengta Vilniaus miesto tikslinių teritorijų integruotos plėtros galimybių studija.
Saugumo sistemos įrengtos Balsių pagrindinėįje mokykloje. Pratęsta sutartis.
"Parduoti 37 objektai. Reklamuoti 148 objektai.

"
Parengti teisės aktų projektai, raštai
Parengtas Vilniaus niesto 2010-2020 metų strateginis planas ir plano valdymo ir priežiūros sistema. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės Strateginio planavimo tvarkos aprašas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje buvo įsteigti 3 poskyriai, reorganizuotos Vilniaus miesto biudžetinės sporto mokymo įstaigos.
742 Savivaldybės darbuotojai kėlė kvalifikaciją
Atlikta analizė dėl projektų valdymo sistemos poreikio.

Atnaujinta interneto svetainė.

Sukurtas Miesto problemų registravimo žemėlapis. Sukurta mobilioji aplikacija „Tvarkau Vilnių“.

Vykdomas Lietuvos mastu (VMSA Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas ir Vilniaus miesto socialinės paramos centras naudojasi SPIS registru)
Įdiegta elektroninio bilieto sistema. Naudojimui pateikta "Vilniečio kortelė"
Projektas vykdomas
100 paslaugų perkelta į 3 ir 4 brandos brandos lygį.
Sukurta E. demokratijos sistema
2010 m. liepos 14 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-1665 panaikinta Tarptautinio bendradarbiavimo taryba

    This is a required question