ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Στα πλαίσια του έργου Γραφείου Διασύνδεσης έχει αναπτυχθεί μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης των φοιτητών και αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του ΓΔ (Α. Αίτηση για Εργασία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, Β. Εκπαιδευτική Πληροφόρηση, Γ. Συμβουλευτική Υπηρεσία με στόχο την τακτική τροφοδότηση των Βάσεων Δεδομένων του ΓΔ και της ΔΑΣΤΑ και την συμβολή του Γραφείου στην ανάπτυξη παρεμβατικών ή ενισχυτικών δράσεων όπου αυτό απαιτείται. Μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται σε διμηνιαία βάση είναι π.χ. οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή στοιχείων για την επίτευξη της διαδικασίας FOLLOW UP των επωφελούμενων φοιτητών και αποφοίτων αναφορικά με την έκβαση του αποτελέσματος των υπηρεσιών που σας παρείχε το Γραφείο Διασύνδεσης. Απαντώντας ειλικρινά και παραθέτοντας τα σχόλιά σας, μας βοηθάτε αφενός να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας.

  Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

  (Απαιτείται η συμπλήρωση)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  (Απαιτείται η συμπλήρωση μόνο για την επικαιροποίηση των στοιχείων σας, αν αυτά έχουν αλλάξει μετά την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου επωφελούμενου κατά την τελευταία σας επίσκεψη στο ΓΔ)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Α. το τελευταίο δίμηνο
  Β. το τελευταίο τετράμηνο
  Γ. το τελευταίο εξάμηνο
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question