Konferencja: Organizujmy się! - siła we wspólnym działaniu Katowice 28-29.06.2018
Do udziału w konferencji zapraszamy osoby podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnych - liderów, grupy nieformalne, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz władz lokalnych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak skutecznie angażować mieszkańców, szukasz nowych inspiracji do działania lub chciałbyś podzielić się swoim doświadczeniem społecznym, to ta konferencja jest właśnie dla Ciebie!

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides


Konferencja jest częścią projektu "Europejska Szkoła Organizowania Społecznościowego" dofinansowanego w ramach programu Erasmus+
Dane kontaktowe:
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Informacje o uczestniku:
Jaką organizację/grupę/instytucje Pan/Pani reprezentuje? *
Your answer
Prosimy krótko opisać działalność podmiotu, który Pan / Pani reprezentuje. *
Your answer
Jaka jest Pana/ Pani rola w organizacji w której Pan/ Pani działa lub pracuje? *
Your answer
Kwestie organizacyjne:
W których dniach konferencji zamierza Pan/ Pani uczestniczyć?
Zachęcamy i liczymy na Państwa obecność w pełnym wymiarze trwania konferencji.
Dni *
Pierwszy dzień konferencji - stoliki tematyczne (czwartek - 28.06.2018)
W pierwszym dniu, chcemy zaprosić uczestników konferencji do udziału w stolikach tematycznych prowadzonych przez praktyków mających doświadczenie w danym obszarze. Prosimy o wybranie jednego z tematów, którym jest Pan/ Pani najbardziej zainteresowany/zainteresowana. Informacja ta pomoże nam rozplanować ułożenie stolików w sposób umożliwiający komfortową dyskusję.
Stoliki Tematyczne: *
Drugi dzień konferencji - Część warsztatowa (piątek - 29.06.2018)
W drugim dniu konferencji chcemy zaprosić uczestników do udziału w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Prosimy o zaznaczenie jednego z tematów, którym są Państwo najbardziej zainteresowani. Zastrzegamy, że w każdym z warsztatów może wziąć udział maksymalnie do 15 osób.
Proponowane tematy warsztatów *
W przypadku osiągnięcia pełnej liczby uczestników na wybrany przez Państwa warsztat, prosimy o wskazanie warsztatu alternatywnego. *
Preferencje żywieniowe
Dodatkowe wymagania
Jeśli ma Pan/ Pani jakieś dodatkowe potrzeby związane z uczestnictwem w konferencji lub ma też Pan/Pani pytania odnośnie do konferencji - prosimy o wpisanie ich tutaj.
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udokumentowania przeprowadzenia przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z siedzibą w Katowicach (dalej „Stowarzyszenie”) konferencji w ramach projektu Europejska Szkoła Organizowania Społecznościowego, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie.

Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych osobowych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z siedzibą w Katowicach.
Wobec przeprowadzenia konferencji „Organizujmy się! - siła we wspólnym działaniu” (dalej „Konferencja”), przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z siedzibą w Katowicach (dalej „Stowarzyszenie”) przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Warszawska 19 (1 piętro) 40-009 Katowice, e-mail: biuro@bonafides.pl, tel./fax: +48 32 203 12 18, strona internetowa: www.bonafides.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane w zależności od rodzaju zgody, na potrzeby realizacji Konferencji, w szczególności w celu udokumentowania jej przeprowadzenia, lub w celu przesyłania przez Stowarzyszenie cyklicznych informacji, w szczególności w postaci wiadomości e-mail (newsletter), na temat działalności Stowarzyszenia oraz o możliwych formach wsparcia działalności Stowarzyszenia.

Przetwarzanie danych osobowych związane z udokumentowaniem przeprowadzenia Konferencji jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody, a więc jest całkowicie dobrowolne oraz ze względu na niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych realizowanych przez Stowarzyszenie, tj. udokumentowania przeprowadzenia Konferencji i przedstawienie tej dokumentacji odpowiednim organom - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą Warszawie.

Stowarzyszenie będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do zakończenia Konferencji, tj. zgodnie z zawartą umową pomiędzy Stowarzyszenie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami.

W przypadku gdy wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania przez Stowarzyszenie cyklicznych informacji, w szczególności w postaci wiadomości e-mail (newsletter), na temat działalności Stowarzyszenia oraz o możliwych formach wsparcia działalności Stowarzyszenia, dane te przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO Pani/Pana dobrowolnej zgody. Dane te będą przetwarzane przez Stowarzyszenie, dopóki nie odwoła Pani/Pan zgody na ich przetwarzanie, nie wniesie sprzeciwu co do och przetwarzania lub zrezygnuje z otrzymywania cyklicznych informacji od Stowarzyszenia.

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przesyłania cyklicznych informacji na temat działalności Stowarzyszenia.
Dane osobowe podane w celu przesyłania cyklicznych informacji mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych, z którymi współpracuje Stowarzyszenie.

Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile nie będzie istniała inna podstawa ich przetwarzania. Skuteczne cofnięcie zgody skutkować będzie skróceniem czasu przetwarzania danych, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Bona Fides. Report Abuse - Terms of Service