Δήλωση συμμετοχής για εκπαιδευτικά προγάμματα

Ανώτατος αριθμός μαθητών ανά πρόγραμμα: 25
Κόστος συμμετοχής ανά μαθητή: 3€ όταν το πρόγραμμα υλοποιείται στο μουσείο και στις πόλεις της Θράκης / 5€ όταν το πρόγραμμα υλοποιείται στο σχολείο
είσοδος ελεύθερη για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς
Έναρξη προγραμμάτων: 1 Οκτωβρίου 2012
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question