Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole německo-českého porozumění pro školní rok 2020/2021
Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
v Základní škole německo-českého porozumění pro školní rok 2020/2021.
Zároveň odesláním a svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o zápisu dítěte k povinné školní docházce a dávám základní škole svůj souhlas k tomu, aby zpracovávala a uchovávala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle
zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.

Po vyplnění formuláře Vám na email přijde kopie Vašich odpovědí, tu vytiskněte, podepište, opatřete datem podpisu, případně uložte jako PDF a jedním z následujících způsobů doručte do školy:
- datová schránka, ID školy: xinv3qv
- PDF s Vaším elektronickým podpisem zašlete mailem na napravnikova@gtmskola.cz
- doporučenou poštou

Registrační číslo Vám bude přiděleno a zasláno mailem spolu s potvrzením, že jsme Vaši přihlášku obdrželi. Tato potvrzení budeme zasílat průběžně během celého období. Prosím nepište nám maily, zda nám přihláška dorazila, pokud Vám nedorazí potvrzení ani 30.4.2020, teprve pak se ozvěte. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Pokud má dítě jenom jednoho zákonného zástupce, uveďte u druhého: "nemá"
Email address *
Příjmení a jméno dítěte *
Datum narození dítěte *
Trvalý pobyt dítěte *
Jméno prvního zákonného zástupce dítěte *
Jméno druhého zákonného zástupce dítěte *
Místo trvalého pobytu zákonných zástupců, případně adresa pro doručování *
Číslo datové schránky, pokud ji máte
Sourozenec na ZŠ NČP nebo GTM
Clear selection
Předškolní výuka NJ
Clear selection
V případě předškolní výuky NJ uveďte, kde probíhala. Pokud neprobíhala v naší škole, musíte její realizaci doložit (např. potvrzením jiné MŠ - vše přiložíte k přihlášce, kterou budete posílat - viz popis v úvodu)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Gymnázium Thomase Manna. Report Abuse