ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷଣ କେମିତି ଲାଗିଲା?
ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ କିପରି ଲେଖିପାରିବେ ତା' ଉପରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ (Tutorial) ତିଆରି କରାଯାଇଛି: https://or.wikipedia.org/s/o7h ତାହା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ତଳେ ଦିଅନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନାମ *
ନାମ ଓ ସାଜ୍ଞା
Your answer
ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ ଠିକଣା *
Your email address will not be shared publicly.
Your answer
ଏହି ଶିକ୍ଷଣଟି ସହଜ କି?
କଷ୍ଟ
ସହଜ
ଆପଣ ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏରେ (article) ଲେଖିପାରିବେ?
ଏଥିରେ ଆଉ କଣ କଣ ରଖିଲେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ?
ଯାହା ଏହି ଶିକ୍ଷଣରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା
ଆପଣଙ୍କ ମତ ସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି କି?
କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ମତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଇମେଲ ଗୋପନ ରଖାଯିବ
କହିବେକି ଆଉ କଣ କଣ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ?
ଆଉ କଣ କଣ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ (Tutorial)ରେ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ?
Your answer
ଆପଣଙ୍କ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟନାମ
Your Wikipedia Username. ଆଗରୁ ନଥିଲେ http://bitly.com/odiawikiaccount ରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service