Formularz zgłoszeniowy - LATO 2018 Portugalia + EuroTRIP z NZS PW
Witaj na formularzu zapisowym na wyjazd składkowy LATO 2018 - Portugalia organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej w terminie 15-30 września zwanym dalej imprezą.
Niedawno weszło RODO – nas niestety też nie ominęło. Odpoczywając więc przed kolejną pasjonująca lekturą notatek na egzamin zapraszamy do miłej i odprężającej lektury poniższych warunków.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) i w związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Warszawie informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej., adres siedziby: 00-661 Warszawa, plac Politechniki 1, KRS: 0000106614, NIP: 5261749343, REGON: 006234294, tel. 22 234 50 32, email kontakt@nzspw.pl
2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres kontakt@nzspw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) operacyjnych w związku z realizacją imprezy
b) realizacji rozliczeń wewnętrznych na Politechnice Warszawskiej zgodnie z Regulaminem Funduszu Kulturalno-Wychowawczego
c) rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej
d) weryfikacji tożsamości Uczestnika lub/i osoby wpłacającej składkę (Uczestnika imprezy lub/i osoby wpłacającej składkę w imieniu uczestnika).
e) kontaktu w sprawach imprezy
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:
a) imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, PESEL, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, kierunku studiów, uczelni macierzystej, numeru albumu.
b) jeżeli jest to wymagane miejscem odbywania się imprezy również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju imprezy). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.
5. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:
a) przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe).
b) Politechnice Warszawskiej.
c) Samorządowi Studentów Politechniki Warszawskiej
d) innym uczestnikom imprezy (lista obecności, rozkład pokojów itd.)
6. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane:
a) jeśli dane dotyczą imprezy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania imprezy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej.
b) jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja imprezy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania
8. Zgodnie z Rozporządzeniem posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed terminem imprezy lub w trakcie jej realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części\wszystkich świadczeń w ramach składki wyjazdowej i może zostać potraktowane jako rezygnacja i pociągnąć za sobą koszty określone regulaminem imprezy: https://docs.google.com/document/d/11A27tSsjefqhfBIWVZkWXmYd9juQ-CUmH-puVpzyXsY/edit?usp=sharing
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, to jest do Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy