“Priekules novada uzņēmēju katalogs”

Priekules novada uzņēmēju klubs “UK-5” aicina visus novada ražotājus, mājražotājus, saimniecības un citus saimnieciskās darbības veicējus iesaistīties kopēja “Priekules novada uzņēmēju kataloga” izveidē.

Tas ir nepieciešams, lai veicinātu novada un blakus novadu uzņēmēju sadarbību, iedzīvotāju informētību par iespējām iegādāties nepieciešamo no vietējiem ražojumiem un izmantot to pakalpojumus.

Visus, kas vēlas informāciju par sevi un savu piedāvājumu, iekļaut kopējā katalogā, aicinām atsūtīt pieteikumu, norādot šādu informāciju:

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question