สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ/การปฏิบัติงาน ของสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ความคิดเห็นของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาและขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
อาชีพ *
ด้านกระบวนการ *
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
1.ระบบการทำงาน
2.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
1.การมีข้อมูลแนะนำการให้บริการ/ปฏิบัติงาน
2.การมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่พร้อมให้บริการ ปฏิบัติงาน การเรียน การสอน
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ *
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
1.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
2.ความชัดเจนในการตอบคำถาม,ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
3.ความรวดเร็วในการให้บริการ
4.อัธยาศัยและการมีมนุษยสัมพันธ์
5.การแต่งการและบุคลิกภาพ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/แนวทางการพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy