REGISTRÁCIA UKONČENÁ ! REGISTRATION COMPLETED!

M SR v FT 2017 a Slovak Open - 27 - 28.5.2017 Skýcov


GPS: 45° 30" 9.215
18° 24" 55.099

48.502560
18.415305

Seniori jednotné štartovné za oba dni spolu vo výške 25,- € za súťažiaceho, juniori zdarma

Úhrada štartovného a stravy musí byť na účte do 22.05.2017. Platba na mieste nie je možná!!!

Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK4909000000000233802004, BIC: GIBASKBX


Admission Fees:
Open class entry fee: 25€ Junior class entry fee: 0€ (free entrance)

Fee payment and meals must be in the account until 22.05.2017. Payment on site is not possible!!!
Account details:
Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK4909000000000233802004, BIC: GIBASKBX

Časový harmonogram / Competition Schedule:

27.05.2017 sobota / 27th May 2017, Saturday
od 07:00 do 08:15 registrácia súťažiacich / Registration
od 07:00 do 08:45 nástrel zbraní / Zero range practice
od 08:45 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s pravidlami / Opening, rules briefing, grouping
od 09:00 do 15:00 priebeh súťaže Slovak Open a M SR / Competition part 1
od 15:00 do 16:00 obed a organizátori vyhodnotia súťaž / Lunch, competition evaluation
od 16:00 voľný program nástrelná dráha otvorená do 19:00 hod. / Free time, zero range open to 19:00

28.05.2017 nedeľa / 28th May 2017, Sunday
od 07:00 do 08:45 nástrel zbraní / Zero range practice
od 08:45 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s pravidlami / Opening, rules briefing, grouping
od 09:00 do 15:00 priebeh súťaže Slovak Open a M SR / Competition part 2
od 15:00 do 16:00 obed / Lunch
od 16:00 do 17:00 organizátori vyhodnotia súťaž / Competition evaluation
od 17:00 nástup všetkých zúčastnených, vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich / Winners award ceremony