ระบบนัดทันตกรรม online

  กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

  กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ให้บริการตรวจรักษาและป้องกันโรคในช่องปากและฟัน ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก บริการตรวจรักษาโรคทางทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และโรคทางทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดฟันคุด การรักษาคลองรากฟัน และทันตกรรมรากฟันเทียม ฟอกสีฟัน

  ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  เปิดบริการในเวลาราชการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. (ทั่วไปรับบัตรคิว) เปิดบริการในเวลาราชการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. (นัดทั่วไปและนัดเฉพาะทาง) เปิดบริการนอกเวลาราชการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น. (นัดทั่วไป) ผู้รับบริการทั่วไป เริ่มแจกบัตรคิวที่ตึกโรงพยาบาล(งานเวชระเบียน) เวลา06.00. - 10.00 น. ผู้รับบริการช่องทางนัด สามารถมาตามเวลาที่นัดโดยยื่นสิทธิการรักษาที่งานเวชระเบียนก่อนทุกครั้ง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ติดต่อเรา

  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เลขที่ 2 ซ.15 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพทหานคร 10520 หมายเลขโทรศัพย์ 02-326-9995 , 02-326-7711 กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ผู้รับบริการสามารถติดต่อนัดทำฟันได้โดยตรงที่หมายเลข 08-6894-1086 หรือ 0-326-9995 ต่อ 251, 278 facebook : www.facebook.com/dental.lkbhosp webside : www.lkbhosp.go.th หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะติอต่อกลับ ภายใน 7 วันทำการ ท่านจะได้รับคิวต่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดของท่าน **** ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป ภายใน 7 วัน ให้ท่านติดต่อเข้ามาสอบถามเพราะเนื่องจาก เราติดต่อท่านไม่ได้ หรือ ระบบอินเตอร์เน็ตอาจขัดข้อง