EVALUAČNÍ DOTAZNÍK pro ŽÁKY II. stupně základních škol
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609

Když se řekne škola … Vybaví se prostředí, které velmi dobře znáš. Také tvoje informace mohou přispět ke zjištění případných nedostatků a ke zlepšení života ve škole. Zamysli se nad uvedenými tvrzeními, které souvisejí s tvojí školou a s tím, co se v ní děje. Přemýšlej, jak to vnímáš ty. Vyber nebo zaškrtni variantu, která nejvíce odpovídá tvému názoru. Je důležité, aby ses vyjádřil/a ke každé odpovědi.

Vyplňování dotazníku trvá maximálně 15 minut.

Jsem: *
Navštěvuji školu: *
Označte do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky: *
Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Myslím si, že naše škola má ve srovnání s ostatními školami v okolí dobré jméno
Jsem rád/ráda, že chodím do této školy
V budově školy se cítím dobře a bezpečně
V prostorách školy se dobře orientuji
Vyhovuje mi prostor k ukládání vlastních věcí ve škole (šatny, skřínky…)
Ve škole často využíváme při vyučování pomůcky
Za nedodržení školního řádu jsou žáci přiměřeně trestáni
Většina učitelů má pochopení pro moje problémy
Většina našich učitelů je spravedlivá
Když něčemu nerozumím, mohu se většiny učitelů bez obav zeptat
Někteří učitelé připravují žáky na různé soutěže
Někteří učitelé pro nás připravují školní projekty
Většina učitelů vysvětluje učivo dobře
Většina učitelů vyžaduje, abychom v hodině spolupracovali
Většina učitelů opravdu rozumí svému předmětu, zná zajímavosti a novinky
Myslím si, že nás učitelé respektují
Myslím si, že nás učitelé vedou k samostatnosti
Ve vyučování se můžu zapojit do diskuse
Učitelé mi pomáhají při řešení problémů ve škole
U učitelů můžu hledat pomoc při řešení problémů spojených s učením
U učitelů můžu hledat pomoc při řešení osobních problémů
Bojím se některých učitelů
Učitelé oceňují jen mé znalosti, ale ne moji snahu
Učitelé učí jednotvárně
Suplování je nám dostatečně dopředu oznámeno
Ve škole mám možnost ukázat, co umím
Ve škole mám možnost objevovat nové informace
V hodinách se hodně naučím
Při vyučování se často nudím
Rád (a) se zapojuji do různých akcí školy
Myslím si, že akce školy jsou důležitou součástí jejího života
Jsem pyšný na své školní úspěchy
Ve škole se snažím podávat co nejlepší výkony
Rodiče se často ptají na mé výsledky ve škole
Rodiče chodí na třídní schůzky
Rodiče si váží učitelů naší školy
Ve škole mám spolužáka, kterému se můžu s čímkoliv svěřit
Se spolužáky vycházím dobře
Když potřebuji, tak mi spolužáci poradí.
Před spolužáky můžu přiznat svoji chybu
Mám strach z některých spolužáků
Stojíš o více možností k ovlivňování fungování školy? *
Jak nejlépe můžeš podle Tebe dosáhnout změny ve fungování školy? Vyber maximálně dvě možnosti nebo dopiš "jiné". *
Required
Chceš-li něco dodat, k tématu dotazníku nebo k uvedením tvrzením, tak tady je prostor pro tvé sdělení: *
Your answer
Děkujeme za čas, který jsi věnoval/a vyplnění dotazníku.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy