แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
Your answer
ท่านมาติดต่อในฐานะ *
วันที่ที่มาติดต่อ
MM
/
DD
/
YYYY
เลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด *
5 พึงพอใจมากที่สุด
4 พึงพอใจมาก
3 พึงพอใจน้อยเกือบไม่พึงพอใจ
2 ไม่พึงพอใจ
1 ไม่พึงพอใจมาก
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการอย่างสุภาพ
เจ้าหน้าที่สามารถชี้แจงหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องชัดเจน
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
มีพนักงานต้อนรับประจำศาล (สาวเสื้อฟ้า) คอยให้บริการด้วยความสุภาพ
จุด / ช่อง ที่ให้บริการที่มีความเหมาะสมและเข้าึงได้สะดวก
มีป้ายแนะนำส่วนงานที่ช่องให้บริการอยางชัดเจน
มีการจัดที่นั่งพัก น้ำดื่ม ห้องน้ำสะอาด เพียงพอต่อความต้องการ
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
โดยภาพรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในการได้รับบริการอยู่ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms