แบบประเมินสมรรถนะ ( Pre-assessment) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ
Email address *
คำชี้แจง
แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของผู้เข้ารับการอบรม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ" จึงขอให้ท่านตอบแบบประเมินชุดนี้ด้วยตัวเอง และให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านอย่างยิ่งในการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล รวมทั้งช่วยเพิ่มพูนสมรรถนะของท่านระหว่างการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

ข้อมูลของท่านจะสรุปผลเป็นรายงานส่วนบุคคลให้กับท่าน และเป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่เผยแพร่ให้บุคคลอื่น รวมทั้งไม่มีผลต่อเนื่องไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ กิจกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีฯ

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service