แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครระยอง
ด้วยเทศบาลนครระยองได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 720,000,000 บาท
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 77 วรรค 2 และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลนครระยองตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายของผู้บริหารจึงได้จัดการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ขึ้น
โดยจะรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 31 ก.ค.63 - 15 ส.ค.63
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy