Český učitel ve světě technologií
Vážená paní učitelko, pane učiteli,

v posledních letech se stále častěji a intenzivněji hovoří o nutnosti implementace moderních vzdělávacích technologií do vzdělávání a s tím související nezbytnosti digitální gramotnosti žáků i učitelů. Ačkoli předpokládáme, že digitální technologie jsou na českých školách poměrně hojně využívány a digitální gramotnosti žáků i učitelů se zlepšuje, neexistuje dostatek relevantních údajů o aktuálním stavu.

Náš výzkum se primárně zaměřuje na zjištění informací o využívání vzdělávacích technologií v prostředí školy. V souvislosti s výše uvedenou problematikou nás rovněž zajímá bezpečnostní hledisko využívání vzdělávacích technologií.

Rádi bychom Vás tedy požádali o PRAVDIVÉ a ÚPLNÉ vyplnění ANONYMNÍHO dotazníku, jehož výsledky - jak doufáme - přispějí k odhalení aktuálního stavu a další podpoře pedagogů, kteří o zapojení technologií do výuky usilují. Prostřednictvím dotazníku se také seznámíte s celou řadou technologií a služeb, které můžete využít ve své vlastní výuce.

Pokud to půjde, dotazník vyplňujte přímo ve škole, ať si můžete některé z otázek prakticky ověřit.

Vzhledem k důležitosti daného výzkumu nabídla společnost O2 náhodně vylosovaným respondentům možnost získat hodnotné věcné dary. Pokud se chcete zapojit do slosování, na konci dotazníku prosím vyplňte jakýkoli kontaktní e-mail (MŮŽE BÝT ANONYMNÍ), na který Vás budeme po slosování kontaktovat.

Moc děkujeme za Váš čas!

Za výzkumný tým
doc. Kamil Kopecký, dr. René Szotkowski
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum realizuje tým projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci s podporou společnosti O2 Czech Republic. Veškeré údaje o respondentech (demografická data) budou využita pouze a výhradně ke statistickému zpracování, nikoli ke komerčnímu či nekomerčnímu využití. Data jsou anonymizována a nejsou a nebudou předávána třetím stranám.
Demografické údaje
Jste. *
Váš věk. *
Your answer
Nejvyšší stupeň Vámi dosaženého vzdělání. *
Pokud jste absolvovali vysokoškolské vzdělání, uveďte prosím, na jaké fakultě. *
Z jakého jste regionu. *
Uveďte region, ve kterém vyučujete.
Délka Vaší praxe (myšleno v profesi učitele). *
Your answer
Vaše aprobace. *
Můžete zvolit více odpovědí.
Required
Které předměty vyučujete. *
Můžete zvolit více odpovědí.
Required
Vaše pracovní pozice. *
Můžete zvolit více odpovědí.
Required
Ve kterém typu školy učíte. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy