XXIII Forum Zeolitowe - formularz rejestracyjny
21-25 czerwca 2022, Niepołomice
Organizator: Polskie Towarzystwo Zeolitowe
Kontakt: forum.zeolitowe@gmail.com
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nazwisko *
Imię *
E-mail *
Telefon
Nazwa instytucji *
Ulica i numer *
Miasto *
Kod pocztowy *
NIP *
Wstępny tytuł wystąpienia
Autorzy
Preferowana forma wystąpienia
Chcę dzielić pokój z
Bus Kraków-Niepołomice (21 czerwca 2022) *
Bus Niepołomice-Kraków (25 czerwca 2022) *
Udział w wycieczce do Wiśnicza *
Opłata *
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych (ADO) gromadzonych w związku ze zgłoszeniem na Konferencję „XXIII Forum Zeolitowe” jest Polskie Towarzystwo Zeolitowe (PTZ), ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, email: ptz@ptz.org.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia  konferencji naukowej, organizowanej przez PTZ, na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
3. Odbiorcą danych mogą być podmioty realizujące usługi dla PTZ, związane z organizacją wyżej wymienionej konferencji.
4. Dane będą przechowywane do przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 2. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konferencji.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

RODO to skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy