Przedsiębiorczość jako determinanta bezpieczeństwa ekonomicznego RP

Szanowny Przedsiębiorco,

został/a Pan/i poproszony/a o udział w badaniu dotyczącym przedsiębiorczości jako elementu determinującego poziom bezpieczeństwa ekonomicznego RP. Jest to inicjatywa studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego, który chciałby uzyskać informacje dotyczące systemowych ograniczeń rozwoju polskich przedsiębiorstw, celem wykazania możliwości ich niwelowania. Wyniki niniejszej ankiety wykorzystane zostaną na potrzeby analizy związanej z realizacją pracy dyplomowej.

Udział w badaniu jest anonimowy. Rzetelność wypełnienia ankiety i szczerość wypowiedzi jest bardzo ważna dla autora niniejszego kwestionariusza. Odpowiedź na poniższe zagadnienia powinna zająć Państwu nie więcej jak 5 minut.