Ankieta dla rodziców dzieci urodzonych w latach 2012-2016
Szanowni Rodzice,

Planujemy utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego w istniejącym Przedszkolu w Grębowie (grupa 6) oraz rozszerzyć ofertę o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych potrzeb.
Chcemy przygotować wniosek ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i jej zwrot do 7 sierpnia 2017r. do Urzędu Gminy Grębów - Biuro Obsługi Klienta lub wypełnioną prosimy przesłać na adres email: oswiata@grebow.com.pl
Prosimy o wypełnienie ankiety nawet w sytuacji, gdy nie zamierzają Państwo zapisywać dziecka do przedszkola.

Dzięki ankiecie będziemy w stanie możliwie najlepiej przygotować ofertę przedszkola.
Z góry dziękujemy za czas poświęcony na udzielenie informacji.Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Grębów
Kazimierz Skóra
1. W przypadku utworzenia nowych miejsc (grupy 6) w Przedszkolu w Grębowie- czy zapiszą Państwo dziecko/dzieci do przedszkola?:
2. W jakich godzinach powinno pracować przedszkole?
3. Czy mogą Państwo dowozić dzieci we własnym zakresie, np. samochodem?
4. W przypadku zapewnienia dowozu przez gminę, dziecko będzie dowożone:
5. Czy są Państwo gotowi zapłacić za posiłki w przedszkolu? Proszę wybrać tylko jedną opcję.Całodzienne wyżywienie; śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek.
6. Czy są Państwo gotowi zapłacić za dodatkowy czas przebywania dziecka w przedszkolu zgodnie z ustawą, czyli u nas 0,70zł za każdą godzinę poza czasem 5 godzin realizowanej podstawy programowej (ok. 64,40 zł dla 4 godz. dodatkowe.- miesięcznie)?:
7. Czy utworzenie nowych miejsc w przedszkolu pozwoli Pani/Panu podjąć zatrudnienie?
8. Zdecyduję się zapisać dziecko do przedszkola:
9. Jak często są Państwo gotowi poświęcić swój czas i włączyć się wolontarystycznie (bezpłatnie) na rzecz przedszkola (np. czytanie dzieciom książek, pomoc w organizacji imprez, pomoc w opiece)?
10. Co Państwa zdaniem powinno być głównym kierunkiem rozwoju przedszkola? Proszę wybrać 1 odpowiedź.
11. Czy zdecydowałaby się Pani/Pan na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych, gdyby były one płatne?
12. Jeśli planują Państwo zapisać dziecko/dzieci do przedszkola, to jakie są ku temu powody? Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi.
13. Jeśli nie planują Państwo zapisać dziecko do przedszkola, to z jakiego powodu?
14. W którym roku szkolnym planuje Pan/Pani zapisać dziecko do Przedszkola w Grębowie?
15. Na jakie czynniki powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę przy planowaniu oferty przedszkola? Proszę wskazać wszystkie, które dotyczą Państwa dziecka/dzieci:
Your answer
15a dziecko zdolne, w jakim kierunku
Your answer
15b dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jakimi
Your answer
15c dziecko ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, jakimi:
Your answer
15d dziecko pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, w jakim zakresie
Your answer
15e dziecko z niepełnosprawnością, jaką
Your answer
15f inne potrzeby, np. wady postawy, nadpobudliwość itp
Your answer
16. Proszę scharakteryzować dziecko/dzieci, które chcielibyście zapisać do przedszkola od 1 września 2017r.
Your answer
16a Dziecko 1 - płeć
16a Dziecko 1 - rok urodzenia
MM
/
DD
/
YYYY
16a Dziecko 1 - dowóz przez gminę
16a Dziecko 1 - czas przebywania w przedszkolu:
16b Dziecko 2 - płeć
16b Dziecko 2 - rok urodzenia
MM
/
DD
/
YYYY
16b Dziecko 2 - dowóz przez gminę
16b Dziecko 2 - czas przebywania w przedszkolu:
17. Jakie zajęcia powinny być realizowane w przedszkolu? Proszę zaznaczyć max 3
18. Które z kompetencji kluczowych Państwa dziecka powinny być w szczególności rozwijane w przedszkolu? Proszę zaznaczyć max 3
19. Miejsce na Państwa uwagi, sugestie, propozycje:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy