Admitere Licență - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice, Constanţa
Str. Unirii, nr. 32-34, Constanţa;
Telefon: 0241 54 50 15 – interior 111 şi 112; 0241 54 14 90; 0241 54 14 91;
e-mail: admitere_sject@spiruharet.ro, secretariat_sject@spiruharet.ro; decanat_sject@spiruharet.ro
Email address *
Telefon *
Introduceți numărul de telefon la care vă putem contacta în caz de nevoie.
Your answer
Prima optiune - Programul de studii - Forma de învăţământ *
Alegeți denumirea specializării/ programului de studii şi forma de învățământ la care doriți să vă înscrieți.
A doua optiune - Programul de studii - Forma de învăţământ
Alegeți a doua opțiune pentru denumirea specializării/ programului de studii şi forma de învățământ la care doriți să vă înscrieți.
1. Numele de familie la naștere *
Se introduce numele din certificatul de naștere al candidatului.
Your answer
2. Numele de familie actual *
Se introduce numele din actul de identitate al candidatului.
Your answer
3. Prenumele complet *
Se introduce prenumele candidatului.
Your answer
Inițiala tatălui/mamei *
Se introduce inițiala tatălui sau a mamei candidatului, după caz.
Your answer
4. Codul Numeric Personal *
Se introduce CNP/ ID-ul din actul de identitate al candidatului.
Your answer
5. Cetățenia
Se indică cetățenia candidatului.
Your answer
6. Localitatea de domiciliu *
Se introduce localitatea de domiciliu a candidatului.
Your answer
7. Instituția de învățământ absolvită *
Se introduce denumirea instituției de învățământ absolvită de candidat precum și localitatea instituției.
Your answer
8. Anul absolvirii *
Se introduce anul absolvirii instituției de învățământ.
Your answer
9. Marcați modalitatea prin care preferați să fiți contactat(ă)
Alte observaţii
Introduceţi observaţiile dumneavoastră aici.
Your answer
* Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Acest formular se utilizează în procesul de admitere la programele de studii de la facultățile Universităţii SPIRU HARET, pentru preînscrierea candidaților care doresc să devină studenți(te). Datele personale sunt colectate, prelucrate şi utilizate în condiţii de confidenţialitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Se face precizarea că înscrierea efectivă se realizează prin completarea formularelor de înscriere, depunerea acestora la secretariatului facultăţii (la adresa afișată) și parcurgerea celorlalte etape necesare obținerii calității de student. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate numai pentru o perioadă de 36 luni după care vor fi distruse.

Iau act de faptul că, în baza dispoziţiilor legale, am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra datelor personale, formulând în acest scop o cerere scrisă, datată şi semnată.

Informațiile înscrise în formularul de preînscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr. 129/2018 și a REGULAMENTULUI (EU) 2016/679, în vigoare, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Candidaţii care optează pentru preînscrierea online la unul dintre programele Universităţii Spiru Haret (licenţă sau masterat) în perioada 11 februarie – 28 iunie 2019 şi îşi depun documentele până la data de 28 iunie 2019 sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

Înmatricularea și dobândirea efectivă a calității de student(ă) se face după prezentarea la comisia de admitere și predarea actelor, în original sau copii certificate conform cu originalul.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră personale Universitatea SPIRU HARET se află în imposibilitatea de a vă oferi serviciile educaţionale pe care le doriţi. Legea 1 din 2011 a educaţiei naţionale şi legislaţia subsecventă în vigoare care reglementează activitatea instituţiei noastre impun colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale în cadrul procesului de admitere, pe durata studiilor în desfășurarea activităților didactice şi după încheierea acestora.

Declar pe proprie răspundere că datele completate sunt corecte și reale.

Declar în mod expres și neechivoc că: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Universitatea SPIRU HARET. Report Abuse - Terms of Service