OCENA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ w okresie od 1.05.2021 do 30.06.2021
dla rejonu ULIC: Agrestowa, Bystrzycka, Czereśniowa, Chłopska, Cicha, Działkowa, Jarzyny, Jodłowa, Kasztanowa, Kątna, Kraszowicka, Krótka, Malinowa, Morelowa, Okrężna, pl. Drzymały, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, Pusta, ROD Aronia Ogród Nr 5, Rzemieślnicza, Składowa, Słoneczna, Strzelińska, Sudecka, Towarowa, Wagonowa, Wąska, Westerplatte, Wiosenna, Wiśniowa, Wrocławska, Zacisze, Zakole
Email *
Data występowania uciążliwości odorowych *
Godzina występowania uciążliwości *
Miejsce występowania uciążliwości (ulica) *
Required
Warunki pogodowe *
Required
Temperatura *
Required
Siła wiatru *
Required
Kierunek wiatru *
KIERUNKI GŁÓWNE: N, E, S, W - KIERUNKI POŚREDNIE: NE, SE, SW, NW
Required
Charakterystyka odoru:
- co przypominał zapach? *
- intensywność *
Required
- czas trwania (godz., min.) *
- czy zapach był ciągły czy występowały przerwy w tym okresie? *
Required
- pozostałe komentarze/uwagi na temat zapachu *
Imię i Nazwisko *
Miejsce zamieszkania zgodne z rejestrem wyborców Świdnicy (tzn. miejsce zameldowania na pobyt stały lub wpis do rejestru wyborców Świdnicy): *
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy
z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres podany wyżej, przez e-mail: um@um.swidnica.pl, telefonicznie: 074 8562827.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób: przez e-mail: iod@um.swidnica.pl
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w związku z przeprowadzeniem ankiety dotyczącej uciążliwości zapachowych w rejonie ul. Bystrzyckiej, na podstawie wyrażonej zgody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych osobowych ankieta nie będzie brana pod uwagę.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym pracownikom urzędu miejskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do wycofania zgody, prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy