การฝึกอบรมเรื่อง "การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017” รุ่นที่ 1/2563
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ anusorns@off.fti.or.th
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy